safas;lfAkademický bulletin Univerzity Karlovy v Praze 2. lékařské fakulty   [ISSN 1214-2417]   

  »  © MC 1999 - 2006

 » Ročník číslo 14  » akademický rok 2005/2006

 
KVĚTEN - ČERVEN 2006
obsah

» Úvodník

Hledá se nejvhodnější anglický překlad názvu pro lékařské fakulty - doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D.

» Fakultní zprávy

Vědecká rada: 20. dubna 2006

Akademický senát: 19. dubna 2006; 10. května

Otázky pro prof. RNDr. V. Hampla, DrSc., nově zvoleného rektora UK - prof. MUDr. M. Hrdlička, CSc.

Vědecká konference UK 2. LF roku 2006 - doc. MUDr. J. Trka, Ph.D.

Fotogalerie z vědecké konference - V. Stárek

» Studentskýma očima

Vědecká konference očima diváka - o co jste přišli? - J. Rozehnalová

Chirurgie na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg - M. Kaiserová

» Přečetli jsme za vás

Rektor UK hodlá měnit novelu vysokoškolského zákona - zdroj: Cesko.iHNed.cz

» Publikační činnost

Abstrakta 

» Příloha

V pozici soběstačného lékaře: výchova mediků na Islandu - J. Neuman, MS II, BA, Ing. Z. Smrčka

Étos islandské soběstačnosti očima americké medičky - Ing. Z. Smrčka

 
březen - duben 2006
obsah

» Úvodník

Nové vedení fakulty v obrazech - V. Stárek

» Fakultní zprávy

Vědecká rada: 21. února 2006; 16. března 2006

Akademický senát: 1. února 2006

Vyhlášení výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 2007 - www.frvs.cz

» Studentskýma očima

Měsíční stáž ve Freiburgu (léto 2005) - H. Pražáková

» Přečetli jsme za vás

Univerzita si připomíná 658. výročí svého založení - www.cuni.cz 

Inaugurační přednáška prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., rektora UK - www.cuni.cz 

Fotoreportáž z inaugurace nového rektora - www.cuni.cz 

Vědci, technici a studenti se i letos mohou ucházet o titul Česká hlava - Vzdelani.iHNed.cz

» Publikační činnost

Sepse v intenzivní péči (2. vyd.) - maxdorf.cz

Abstrakta 

 
leden - únor 2006
obsah

» Úvodník

Úvodník na rozloučenou aneb bylo to krásné, ale bylo toho dost - prof. MUDr. J. Koutecký, DrSc.

Rozloučení s děkanem 2. lékařské fakulty - prof. MUDr. O. Hrodek, DrSc. 

» Fakultní zprávy

Vědecká rada: 24. listopadu 2005; 15. prosince 2005; 19. ledna 2006

Akademický senát: 7. prosince 2005; 18. ledna 2006

Jak probíhalo v posledních šesti létech přijímací řízení na UK - 2. LF - prof. RNDr. V. Pelouch, CSc. 

Evaluace na fakultě v letech 2001-2005 - prof. MUDr. J. Bartůňková, DrSc. 

Prezident jmenoval nové rektory - www.cuni.cz 

» Osobnosti fakulty

Lednoví jubilanti 2. lékařské fakulty  - prof. MUDr. J. Koutecký, DrSc.

Zemřel profesor MUDr. Vladimír Fuchs, DrSc. - prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc. 

» Přečetli jsme za vás

Nejsem revolucionář - www.cuni.cz 

» Publikační činnost

Abstrakta 

» Příloha 

Zpráva o činnosti kolegia děkana za volební období 2003-2005

Ke stažení celého čísla ve formátu pdf    zde >>
^ nahoru
 
listopad - prosinec 2005
obsah

» Úvodník

Volba děkana 2. lékařské fakulty - doc. PhDr. J. Kocourková

» Fakultní zprávy

Vědecká rada: 15. září 2005

Akademický senát: 15. listopad 2005

Prof. Václav Hampl bude v pořadí již 72. rektorem - zdroj:tisková zpráva

Klaus popřál novým profesorům, aby jim titul dodal sebevědomí - zdroj: www.cuni.cz

Seminář eLearning 2005 - zdroj: fim.uhk.cz

Cena Josefa Hlávky - zdroj: : www.cuni.cz

Bibliografická a citační databáze SCOPUS - Mgr. Z. Dobiašová

» Osobnosti fakulty

Laudace  - prof. MUDr. J. Koutecký, DrSc.

» Studentskýma očima

IFMSA - P. Matějíčková

» Publikační činnost

Abstrakta 

Ke stažení celého čísla ve formátu pdf    zde >>
^ nahoru
 
září - říjen 2005
obsah

» Úvodník

Začíná nový akademický rok

» Fakultní zprávy

Vědecká rada: květen 2005; červen 2005

Akademický senát: 18. květen 2005; 15. červen 2005; 29. září 2005

Znáte Ústav vědeckých informací? - Mgr. Z. Dobiašová

» Osobnosti fakulty

Laudace  - prof. MUDr. J. Koutecký, DrSc.

» Co jsme se ve škole naučili ...

Týden praktického lékařství - J. Vejmelka

» Přečetli jsme za vás

Lékaři dostali Nobelovu cenu za výzkum nemocí žaludku - zdroj: www.novinky.cz 

Jiří Brdlík - zakladatel české pediatrie - zdroj: www.zdrav.cz 

» Publikační činnost

Učebnice pneumologie - zdroj: www.ruk.cz 

Abstrakta 

Ke stažení celého čísla ve formátu pdf    zde >>
^ nahoru
 
index 2005/2006
Rubriky

» Úvodník » Fakultní  zprávy » Osobnosti fakulty » Co jsme se ve škole neučili … » Co jsme se ve škole naučili … » Studentskýma očima » Přečetli jsme za vás » Odborná konference » Nemocnice a my » Publikační činnost » Příloha


» Úvodník

Začíná nový akademický rok (září - říjen 2005)

Volba děkana 2. lékařské fakulty - doc. PhDr. J. Kocourková (listopad - prosinec 2005)

Úvodník na rozloučenou aneb bylo to krásné, ale bylo toho dost - prof. MUDr. J. Koutecký, DrSc. (leden - únor 2006)

Rozloučení s děkanem 2. lékařské fakulty - prof. MUDr. O. Hrodek, DrSc. (leden - únor 2006) 

Nové vedení fakulty v obrazech - V. Stárek (březen - duben 2006)

Hledá se nejvhodnější anglický překlad názvu pro lékařské fakulty - doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D. (květen - červen 2006)

» Fakultní zprávy

Vědecká rada: květen 2005; červen 2005; 15. září 2005; 24. listopadu 2005; 15. prosince 2005; 19. ledna 2006; 21. února 2006; 16. března 2006; 20. dubna 2006

Akademický senát: 18. květen 2005; 15. červen 2005; 29. září 2005; 15. listopad 2005; 7. prosince 2005; 18. ledna 2006; 1. února 2006; 19. dubna 2006; 10. května

Znáte Ústav vědeckých informací? - Mgr. Z. Dobiašová (září - říjen 2005)

Prof. Václav Hampl bude v pořadí již 72. rektorem - zdroj:tisková zpráva (listopad - prosinec 2005)

Klaus popřál novým profesorům, aby jim titul dodal sebevědomí - zdroj: www.cuni.cz (listopad - prosinec 2005)

Seminář eLearning 2005 - zdroj: fim.uhk.cz (listopad - prosinec 2005)

Cena Josefa Hlávky - zdroj: : www.cuni.cz (listopad - prosinec 2005)

Bibliografická a citační databáze SCOPUS - Mgr. Z. Dobiašová (listopad - prosinec 2005)

Jak probíhalo v posledních šesti létech přijímací řízení na UK - 2. LF - prof. RNDr. V. Pelouch, CSc. (leden - únor 2006) 

Evaluace na fakultě v letech 2001-2005 - prof. MUDr. J. Bartůňková, DrSc. (leden - únor 2006) 

Prezident jmenoval nové rektory - www.cuni.cz (leden - únor 2006) 

Vyhlášení výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 2007 - www.frvs.cz (březen - duben 2006)

Otázky pro prof. RNDr. V. Hampla, DrSc., nově zvoleného rektora UK - prof. MUDr. M. Hrdlička, CSc. (květen - červen 2006)

Vědecká konference UK 2. LF roku 2006 - doc. MUDr. J. Trka, Ph.D. (květen - červen 2006)

Fotogalerie z vědecké konference - V. Stárek (květen - červen 2006)

» Osobnosti fakulty

Laudace - prof. MUDr. J. Koutecký, DrSc. (září - říjen 2005)

Laudace  - prof. MUDr. J. Koutecký, DrSc. (listopad - prosinec 2005)

Lednoví jubilanti 2. lékařské fakulty  - prof. MUDr. J. Koutecký, DrSc. (leden - únor 2006)

Zemřel profesor MUDr. Vladimír Fuchs, DrSc. - prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc. (leden - únor 2006)

» Co jsme se ve škole neučili …
» Co jsme se ve škole naučili …

Týden praktického lékařství - J. Vejmelka (září - říjen 2005)

» Studentskýma očima

IFMSA - P. Matějíčková (listopad - prosinec 2005)

Měsíční stáž ve Freiburgu (léto 2005) - H. Pražáková (březen - duben 2006)

Vědecká konference očima diváka - o co jste přišli? - J. Rozehnalová (květen - červen 2006)

Chirurgie na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg - M. Kaiserová (květen - červen 2006)

» Přečetli jsme za vás

Lékaři dostali Nobelovu cenu za výzkum nemocí žaludku - zdroj: www.novinky.cz (září - říjen 2005)

Jiří Brdlík - zakladatel české pediatrie - zdroj: www.zdrav.cz (září - říjen 2005)

Nejsem revolucionář - www.cuni.cz (leden - únor 2006)

Univerzita si připomíná 658. výročí svého založení - www.cuni.cz (březen - duben 2006)

Inaugurační přednáška prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., rektora UK - www.cuni.cz (březen - duben 2006)

Fotoreportáž z inaugurace nového rektora - www.cuni.cz (březen - duben 2006)

Vědci, technici a studenti se i letos mohou ucházet o titul Česká hlava - Vzdelani.iHNed.cz (březen - duben 2006)

Rektor UK hodlá měnit novelu vysokoškolského zákona - zdroj: Cesko.iHNed.cz (květen - červen 2006)

» Odborná konference

» Nemocnice a my
» Publikační činnost

Učebnice pneumologie - zdroj: www.ruk.cz (září - říjen 2005)

Abstrakta (září - říjen 2005)

Abstrakta (listopad - prosinec 2005)

Abstrakta (leden - únor 2006)

Sepse v intenzivní péči (2. vyd.) - maxdorf.cz (březen - duben 2006)

Abstrakta (březen - duben 2006)

Abstrakta (květen - červen 2006)

» Příloha

Zpráva o činnosti kolegia děkana za volební období 2003-2005 (leden - únor 2006)

V pozici soběstačného lékaře: výchova mediků na Islandu - J. Neuman, MS II, BA, Ing. Z. Smrčka (květen - červen 2006)

Étos islandské soběstačnosti očima americké medičky - Ing. Z. Smrčka (květen - červen 2006)

^ nahoru
 

  © MC 2005 - desing Ing. Marcela Cipryánová

Archiv | Jak zasílat příspěvky | Přehled uzávěrek | Redakční rada | Tiráž (kontakty)
září-říjen | Index článků